parallax background

 Jak wyeliminować pestycydy z warzyw i owoców?

Rośliny, które walczą ze smogiem i zanieczyszczeniami
20 sierpnia, 2018
Wino – kilka słów o niezwykłym trunku i jego wpływie na zdrowie
20 sierpnia, 2018
 

Choć pestycydy skutecznie walczą ze szkodnikami groźnymi dla upraw warzyw i owoców, mają również niekorzystny wpływ na nasze organizmy zaśmiecając je.

Co gorsza, ich obecność wcale nie staje się widoczna od razu. Dopiero po latach daje o sobie znać choćby wywołując choroby nowotworowe. Warto zatem zastanowić się nad sposobami skutecznego usuwania pestycydów z samych warzyw i owoców.

Czy jest się czego bać?

Pestycydy (łac. pestis – zaraza, pomór; caedo – zabijam) – syntetyczne lub naturalne substancje używane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, stosowane głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale także zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych, oraz do niszczenia żywych organizmów, uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych i magazynach. Pierwsze pestycydy naturalne, w postaci naparów z tytoniu, były stosowane już 200 lat temu do tępienia mszyc. Pierwszy syntetyczny pestycyd (dinitroortokrezolan) wprowadzono w 1892 roku. Od początku lat 40. do lat 60. XX wieku stosowano powszechnie DDT – pestycyd, który okazał się bardzo szkodliwy dla środowiska naturalnego. Z tego względu został wycofany, a jego użycie zabronione.

parallax background

Sztuka mycia owoców i warzyw

 

Niemal każdy z nas wie, że mycie owoców i warzyw chroni nas przed zarazkami.

Okazuje się jednak, że zwykłe mycie pod bieżącą wodą wcale nie musi załatwić sprawy.

W gospodarce rolnej i leśnej pestycydy znacznie zwiększyły uzyskiwane z uprawy plony roślin jadalnych, zmniejszyły częstość występowania epidemii wśród zwierząt hodowlanych i ptactwa oraz zwiększyły produkcję mleka, jajek, mięsa i skór. Dzięki temu zwiększyła się produkcja i podaż żywności. Stosowanie pestycydów doprowadziło do znacznego zmniejszenia częstości epidemii chorób zakaźnych, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Przyczyniło się także do wzrostu higieny życia, a tym samym zmniejszenia umieralności.