Kogeneracja

Leczenie zaćmy w Czechach
27 września, 2018
Adrafinil: czym jest i czy jego stosowanie jest całkowicie bezpieczne?
21 stycznia, 2019

Kogeneracja

Cogenero – to  przyjazne dla środowiska rozwiązanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną dla wielu branż, w tym m.in. górników

Ponieważ energia przemieszczana jest z miejsca na miejsce, zmienia ona systemy lub zmienia formę, z tego właśnie względu jej utrata jest nieuchronna. Pewna ilość wkładu do mocy wyjściowej zawsze zostanie utracona, co spowoduje nieuniknione straty zasobów. Straty energii spowodowane są przekształceniem mocy w wysoce nieuporządkowaną formę energii taką jak ciepło, dźwięk lub światło. Straty te uniemożliwiają pełną efektywność procesów. Ogólnie rzecz biorąc, aby zwiększyć wydajność, najważniejszym celem jest zmniejszenie strat energii poprzez jej rozproszenie.

Bezpieczeństwo dostaw zaczyna się od efektywności energetycznej

Cogenero w swojej technologii bazuje na procesie kogeneracji i trigeneracji. Co oznaczają te pojęcia? Wg książkowej definicji kogeneracja to skojarzona, jednoczesna produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym. Jej zaletą jest wzrost bezpieczeństwa dostaw i sprawności energetycznej oraz znaczne obniżenie zużycia paliwa, w stosunku do konwencjonalnej rozdzielonej produkcji prądu i ciepła. Jest to najkorzystniejszy sposób wykorzystania energii pochodzącej z paliwa. Zastosowanie kogeneracji umożliwi obniżenie kosztów pozyskania energii w Twojej firmie. Jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest najbardziej skuteczną formą podniesienia efektywności energetycznej, co sprzyja ochronie środowiska naturalnego.

 

Podobnie funkcjonuje „Trigeneracja”  która jest stosunkowo nową technologią. Kogeneracja, jak już wiemy,  jest systemem pozwalającym na jednoczesną produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Natomiast trigeneracja, będąca jej rozwinięciem, może dodatkowo produkować tzw. wodę lodową. Przy zastosowaniu trigeneracji możemy produkować energię elektryczną, cieplną oraz chłód. Cały proces polega na tym, że za pomocą silnika napędzanego gazem, produkowana jest energia elektryczna.

Energia, która normalnie się rozprasza, może zostać poddana recyklingowi w wyniku wytworzonego ciepła, aby stworzyć korzystniejszy ekonomicznie i ekologicznie system wydatkowania energii. Kogeneracja to dużo bardziej efektywne wykorzystanie paliwa, ponieważ zmarnowane ciepło z wytwarzania energii elektrycznej może zostać wykorzystane do celów produkcyjnych. Elektrownie kogeneracyjne zwykle pracują z 70% wyższym wskaźnikiem wydajności w porównaniu do obiektów wykorzystujących środki produkcji energii jednej generacji (stałość dostaw energii jest niezwykle ważna w przypadku branży kryptowalut), podczas gdy sam proces jest nie tylko korzystny z punktu widzenia końcowego, ale także dla środowiska ponieważ ciepło odpadowe, które dzięki procesowi kogeneracji może być ponownie wykorzystywane do wytworzenia dodatkowej energii, przez co ogranicza się stosowanie paliw kopalnych powodujących zanieczyszczenia środowiska.

Unia Europejska wytwarza 11% swojej energii elektrycznej za pomocą Kogeneracji, a w tym względzie przodują głównie trzy kraje: Finlandia, Dania i Holandia. Technologia ta jest uznawana na całym kontynencie za bardzo ważne narzędzie dla bardziej zrównoważonej przyszłości. Zwiększona kogeneracja może obniżyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 250 mln ton do 2020 r. w samej Unii Europejskiej, zgodnie z planem przyjętym w unijnej dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej z 2012 r.

Kogeneracja w liczbach

Każda kWh energii elektrycznej, wytwarzana w elektrowniach węglowych, wytwarza około 1 kg dwutlenku węgla, a ponad 1,5 kWh ciepła odpadowego rozprasza się jako produkt uboczny. Dlatego tylko 40% do 45% energii opartej na węglu można przekształcić w energię elektryczną. Dodatkowa utrata energii, do 25%, zostaje utracona z powodu strat w przesyle i dystrybucji, kiedy energia musi zostać przesłana z często odległych elektrowni do miejsca docelowego.

Podczas wytwarzania energii elektrycznej z gazu ziemnego pojedyncza kWh wytwarza około 0,5 kg dwutlenku węgla, co stanowi około 50% tej ilości w porównaniu do energii elektrycznej z węgla. 1,5 kWh ciepła odpadowego ulega rozproszeniu. Jeśli odpady te miałyby zostać wykorzystane, zakład kogeneracyjny może osiągnąć wydajność do 90%. Dodatkowo, ponieważ energia elektryczna wytwarzana przez elektrociepłownię jest zwykle wytwarzana w bezpośredniej bliskości jej produkcji, straty spowodowane dystrybucją i transmisją są znikome.

 

Zalety kogeneracji:

 • Wzrost wydajności.
 • Zmniejszenie strat ciepła i strat energii.
 • Zmniejszone straty dystrybucji.
 • Zredukowane koszty eksploatacji i rachunki za ogrzewanie.
 • Zredukowana emisja CO2

 

Aplikacje kogeneracyjne:

 • Budynki biurowe
 • Hotele, motele i duże instytucje mieszkaniowe
 • Obiekty edukacyjne
 • Obiekty przemysłowe
 • Baseny i parki wodne
 • Opieka społeczna i instytucje opieki zdrowotnej
 • Supermarkety i duże sklepy
 • Instalacje grzewcze
 • Mieszkania i duże nieruchomości mieszkalne
 • Udogodnienia dla masowego transportu
 • Obiekty rolnicze

 

Kogeneracja – proces:

Po pierwsze, silnik o ruchu posuwisto-zwrotnym zasilany jest przez gaz ziemny. Gaz jest spalany w cylindrach, które wytwarzają energię z silnika. Ciepło jest następnie wychwytywane przez wymiennik ciepła spalin. Kiedy ciepło jest wychwytywane z rury wydechowej i silnika, kogeneracja może wytwarzać ciepło o wysokiej wydajności. Następnie wymiennik ciepła przepływa przez podgrzaną wodę, która z kolei oddaje ciepło do obwodu wtórnego. To ciepło może być wykorzystywane bezpośrednio jako źródło ciepła przez wiele urządzeń. Alternator zamienia moc z silnika na energię elektryczną, która następnie może zostać wysłana w celu zmniejszenia obciążenia sieci.

Kogeneracja zawsze opiera się na elektrycznym generatorze i systemie odzyskiwania ciepła. Elektrownie kogeneracyjne są najbardziej efektywne, gdy znajdują się jak najbliżej źródła ciepła, które ponownie przetwarzają. Jej opłacalność, przyjazność dla środowiska i zrównoważony rozwój sprawiają, że kogeneracja staje się coraz bardziej popularna na całym świecie.

 

Innowacyjne podejście Cogenero w celu wykorzystania kogeneracji do generowania energii i wydajnego kopania kryptowalut

Dostrzegając pozytywny wpływ kogeneracji i trigeneracji na środowisko, ich potencjał jako taniego źródła energii oraz perspektywiczność tej branży, doświadczony zespół Cogenero postanowił zaoferować własne unikalne i innowacyjne rozwiązania dostosowane do kopania kryptowalut oraz dodatkowo do generowania taniej energii, która ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i nie tylko.

Nasze bogate doświadczenie w wytwarzaniu energii elektrycznej ze specjalistycznych gazów, wzbogacone o miesiące badań i rozwoju, spowodowało, że swoje główne wysiłki skoncentrowaliśmy na kogeneracji energii elektrycznej z gazu naturalnego i biomasy. Postanowiliśmy zaoferować najbardziej wydajne rozwiązanie dla kogeneracji, które minimalizuje straty energii – mobilne jednostki kogeneracyjne. W trosce o przyjazność dla środowiska i zrównoważony rozwój w Cogenero wykorzystujemy kontenery morskie jako konstrukcje, w których znajdują się nasze kompaktowe generatory oraz serwery.

Generatory mobilne są w pełni przystosowane do pracy z różnym typem gazów i biogazem. Konstrukcja obudowy, wykonana ze specjalnie przystosowanego kontenera transportowego, zapewnia nie tylko stabilną ramę i możliwość sprawnego zainstalowania systemu chłodzenia, ale także dużą mobilność. Górnikom daje to możliwość prostego przeniesienia swojego sprzętu i przyłączenia go do potencjalnie bardziej opłacalnego i wydajnego źródła energii.

To jednak jest dopiero początek. Dążąc do dalszego obniżania kosztów i zwiększania zrównoważonego rozwoju postanowiliśmy docelowo opracować technologię, która pozwoli nam używać gazów flarowych będących produktem ubocznym w procesie wydobycia ropy naftowej z platform wiertniczych, to obecnie najtańsze źródło energii pochodzącej z recyklingu. W Cogenero Zespół naukowców, praktyków rynku energetycznego oraz Cyfrowej Kopalni pracuje nad rozwiązaniem pozwalającym na wykorzystanie ogromnej ilości odpadów wytwarzanych przez spalanie tego cennego paliwa kopalnego. Tworzymy platformę wydobywczą kryptowalut, która pozwoli nam wydobywać kryptowaluty po najniższych cenach rynkowych i chcemy, aby użytkownicy naszej platformy  i inwestorzy mieli udział w naszym sukcesie.