parallax background

Rośliny, które walczą ze smogiem i zanieczyszczeniami

Czosnek i czerwone wino – naturalny lek na wiele schorzeń
20 sierpnia, 2018
 Jak wyeliminować pestycydy z warzyw i owoców?
20 sierpnia, 2018
 

Jeśli zastanawiamy się nad tym, jak pozbyć się zanieczyszczeń obecnych w pomieszczeniach w naszych domach, nigdy nie zapominajmy o roślinach.

Niektóre z tych naturalnych filtrów są nam doskonale znane, wiele z nich gości już więc w polskich domach. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak duży i jak korzystny może być ich wpływ na jakość powietrza. Jakie rośliny odpowiedzialne za jego oczyszczanie można zatem uprawiać w domu i jaką korzyść mogą dać naszemu zdrowiu?

Smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Etymologia pojęcia „smog” wskazuje na połączenie słów smoke (dym) i fog (mgła). Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

parallax background

Poznaj rośliny oczyszczające powietrze

 
Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka[1]. Są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego
parallax background
Oczywiście, nie wszystkie rośliny będą w stanie spełniać nasze oczekiwania związane z oczyszczaniem powietrza. Jeśli mają być tak skuteczne, jak drogie filtry dostępne obecnie w sprzedaży, powinniśmy dbać tak o ich potrzeby, jak i… czystość.
 

Ze względu na miejsce i warunki powstawania oraz skład chemiczny wyróżnia się dwa rodzaje tego zjawiska: smog londyński w skład którego wchodzą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły[13]. Występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia podczas inwersji temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej. smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny, ozon troposferyczny) – powstaje przede wszystkim w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. Składa się on z tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów. Związki te ulegają później reakcjom fotochemicznym, w wyniku których powstają azotan nadtlenku acetylu, aldehydy oraz ozon.